Външна реклама

Реклама Бургас - билборд от рекламна агенция СлънчогледиВъншната реклама представлява графични знаци и текстове с рекламна насоченост, разположени върху специални временни или стационарни конструкции под открито небе – извън всякакви помещения в сградите. Местата, където се разполагат елементите на външната реклама най-често са фасадите на зданията, части на здания, разположени на ъгли между две улици, различни части от улиците и шосетата. Често конструкции от външната реклама се разполагат на кръстовища, а също и върху елементи от уличното оборудване, като например стълбове на лампи, пътни знаци и други. Елементи от външната реклама могат да се видят и на всевъзможни други места под открито небе – например на бензиностанции, на портали на складове, върху надлези и т.н.

Трябва да отбележим, че някои експерти отнасят към външната реклама също и рекламни елементи, които са разположени вътре в различни помещения, например табели и екрани по стените на офиси, цехове, супермаркети, складове, подлези и други места, които не са под открито небе. Други специалисти групират този вид реклама отделно, наричайки я “вътрешна реклама” – на английски indoor реклама, за разлика от външната – outdoor реклама. Някои експерти обединяват тези два типа реклама в обща група, наречена “реклама вън от дома” – out-of-home реклама.

Конструкциите, които използва външната реклама, за да предаде рекламното съобщение, са най-различни – електронни табла, рекламни пана, билбордове, транспаранти, различни типове табели, разположени по балкони, покривни конструкции, фасади, улични елементи, рекламни стикери върху витрини, рекламни надписи върху тенти, винили, чадъри, всевъзможни конструкции, прилежащи към заведения, басейни, плажове, кръстовища, индустриални, офис и жилищни сгради и т.н.

Трябва да се подчертае, че към момента няма по-добро рекламно средство от гледна точка на съотношение между цена и ефективност от голямогабаритната несветеща рекламна табела/плакат. Накратко, това е най-евтината реклама и същевременно – една от най-ефективните рекламни методи.

Едни от най-ефективните елементи на външната реклама е билборд с автоматично сменящи се рекламни пана. В кутията на билборда се разполага електромотор, който на няколко секунди сменя две, три или повече рекламни пана. По този начин на ограничено място се показват значително повече графични елементи и текстове. Също ефективно е електронното табло с достатъчно големи размери, монтирано на подходяща височина. Чрез него е възможно денонощно да се отправят различни рекламни послания към минувачите в района.

Посланията на външната реклама могат да бъдат разположени и върхо по-необичайни носители. Фактически, до голяма степен това, как точно ще изглежда рекламната конструкция, зависи от самият клиент или от рекламната агенция, която изпълнява поръчката. Някои по-необичайни методи на външната реклама са например: реклама върху големи балони, пълни с топъл въздух или хелий, реклама върху текстилни ленти, дърпани от самолети, реклама върху табели, закачени върху телата на сътрудници, които обикалят града (т.нар. жива реклама), рекламни послания върху пода на входа в магазина/офиса или направо върху тротоара пред входа, рекламни стикери върху автобуси, автомобили и дори самолети, рекламни послания върху пейки, върху асфалта на алеите в парковете, реклама на паркинзи и бензиностанции и т.н.