Видове табели

табелиТабелата е конструкция, която може да бъде изработена от разнообразни материали, може да е с най-различни дължина и височина, а също така може да е плоска или обемна, цветна, двуцветна или чернобяла, светлинна (светеща табела) или несветеща. Готовата табела може да бъде поставена навсякъде, но обикновено табелите се поставят на фасадата на здание, над вратата на офиса, във входа на магазина, над портала на фабриката или цеха или на някакво друго подобно видно място, където ще бъдат забелязани най-лесно от най-голям брой хора.

Табелата изпълнява две основни функции – информационна функция и рекламна функция. Тъй като в маркетинга рекламата се дели на няколко типа, конкретно табелите спадат към тъй наречената външна реклама, към която спадат също и билбордове, транспаранти и други конструкции, които се инсталират с рекламна цел под открито небе. Табелата, освен всичко друго, може да брандира дадено помещение и да изпълнява функции по налагане на даден имидж. В някакъв смисъл табелата може да се нарече “външна визитна картичка” на компанията. Впрочем, действително много фирми имат един и същ дизайн на своите фирмени табели и фирмени визитки, което говори в подкрепа на горното мнение. От информационна гледна точка, използвайки ограниченото пространство, табелата трябва да успее да даде необходимата информация, състояща се от графика и текст. Табелата трябва да е толкова информативна, че човек да разбере в какво се състои дейността на рекламираното предприятие, без да е необходимо да влиза в него.

Ясно е, че несветещите табели са от този тип, които нямат в конструкцията си източник на светлина. За да бъдат видими, самите табели трябва да бъдат осветени (от дневна светлина денем или от специални прожектори нощем). Съответно, светещите (светлинните) табели имат в конструкцията си източни на светлина – неонови тръби, стъклени крушки или други светлинни източници.

Несветещите табели могат да бъдат плоски и обемни. Плоските табели предтавляват плосък лист, изготвен най-често от някои от следните материали: различни видове пластмаси, като поливинилхлорид (ПВЦ), полиамид (найлон), полиметилметакрилат (плексиглас или акрилно стъкло) и др., алуминий, стъкло, шперплат, дърво. Върху повърхността на табелата се нанасят изображенията и текстовете, като за целта се прилагат най-различни методи на отпечатване, нанасяне на мастила и бои, изрязване, залепяне и т.н. Обикновено табелата е обрамчена, като рамката отново е изготвена от някои от изброените материали – пластмаса, алуминий, дърво и пр. Освен плоски, табелите могат да бъдат обемни или псевдо-обемни или да бъдат плоски, но буквите по тях да са обемни или псевдо-обемни (плоски букви, които изглеждат обемни чрез графична игра с цветове, светлини и сенки).

Трябва да се подчертае голямото предимство на несветещите рекламни табели – те са с доста по-ниски цени от цените на светлинните табели. Разбира се, въпреки, че са относително евтини, несветещите табели имат един голям недостатък – нощно време не могат да се конкурират със светлинните табели, дори ако са добре осветени от прожектор.

От светлинните табели най-популярни са табелите тип “светеща кутия” – lightbox. Те представляват обемни кутии, обикновено правоъгълни, с лице, което е направено от светопропусклив материал (например порест поликарбонат). Именно на тази светопропусклива част от табелата се разполагат графичните материали и текстовете. Във вътрешността на кутията се разполагат източници на светлина, които обикновено са флуоресцентни лампи. Обикновено конструкцията се изработва от алуминий, за да бъде лека, а предната част се изработва от плексиглас.