Печатна реклама

Печатна реклама - брошуриПечатната реклама е един от най-старите видове реклама. Фактически тя възниква заедно с появата на писмеността. В съвременността към печатната реклама се отнася рекламната информация напечатана във вид на рекламни карета, статии и др. във вестници и списания, а също рекламните съобщения, отпечатани върху или във вид на брошури, листовки, флаери, дипляни, справочници, каталози, календари, тефтери, плакати, визитни картички и всевъзможни предмети ,като тениски, шапки, химикалки, запалки и т.н.

Плюсовете на печатната реклама са следните – тя е сравнително евти тип реклама, тя е един от най-информативните видове реклама (върху малка прощ може да се събере доста голям текст, написан с достатъчно дребен шрифт), има продължителност на въздействието (ако рекламната листовка е в джоба на потенциалния клиент, той може да се възползва от нея след седмица, или месец, или година), дава възможност за силно таргетиране (например отпечатване на реклама в тясноспециализини медии), силно географско таргетиране (листовки могат да се занесат и пръснат или разлепят както  в най-малкото населено място, така и в най-отдалечения район на града).

Предпечатната подготовка е базата, на която стъпва печатната реклама.

Предпечатната подготовка е процесът на изготвяне на дизайн и цялостен макет в електронен вид на бъдещо печатно произведение от типа на вестник, брошура, каталог, списание, книга или друго подобно. За целите на предпечатната подготовка се използва специален софтуер. Има няколко популярни и множесто не толкова известни програми, с които може да се извърши предпечатна подготовка. Някои от най-популярните дизайнерски програми, чрез които може да се извърши предпечатна подготовка са Corel Drow, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress и др.

При извършване на предпечатната подготовка се преминава през няколко етапа. На първо място дизайнерът трябва да има “общо виждане” за бъдещият печатен продукт, трябва да изгради в съзнанието си обща цветова концепция и разположение на графичните елементи и текста в бъдещата книга/журнал/брошура/дипляна. След като е налице общата концепция, започва работа със специалния софтуер, чрез който на практика се реализира външния вид на печатното произведение – разполага се текста, избират се и се обработват снимки, които да се разположат в произведението, изграждат се различни графични елементи, с които се украсява печатното произведение, правят се различни светлинни и цветови ефекти и т.н. Извършва се специална корекция на създадения дизайн с оглед различни особености на начина, по който ще се печата произведението на хартия. Например, в дизайнерския софтуер се работи с различни цветови палитри – RGB и CMYK. За целите на печатането понякога е необходимо макет, който е изработен в една цветова палитра, да се конвертира в друга. На този етап в макета се внасят всякакви необходими корекции.

За да се получи добър резултат от предпечатната подготовка е необходимо още преди стадия на оформление на дизайна да има яснота относно размерите и другите характеристики на печатното изделие – формат, цветоотделка и др. За качеството на печата играе немалка роля и профилирането на полиграфическото оборудване. Т.е. всяка подготовка за печатане на печатни изделия трябва да е съобразена и с това на каква контретна печатна машина ще се печата изделието.